Olověný program

VilemTel nabízí ucelenou řadu přístrojů usnadňující práci s olověnými akumulátory. Lhostejno zda-li používáte uzavřené (SLA/VRLA), gelové nebo klasické mokré typy. Nabízené přístroje byly vyvinuty na základě potřeb zákazníků a jsou využívány v provozu velkých mezinárodních společností i malých živnostníků nebo dokonce uživateli z řad koncových spotřebitelů.

Tester olověných baterií 12V

Přístroje pro test stavu baterií CCA (dle norem SAE i DIN) dají jasnou představu o stavu akumulátorů. Měření v mezinárodně uznávaných standardech založených na CCA představuje výrazně spolehlivější zdroj informací o stavu akumulátoru, než používání oriantačního měření v Ah, které obvykle velmi zkresluje informace bohužel směrem k lepším výsledkům. Je to proto, že i akumulátor v nepřiliš dobrém stavu může mít relativně vysokou kapacitu, kterou je ale schopen poskytovat pouze při nízké zátěži. Měření pomocí orientačních měřidel poskytujících informaci v Ah je tedy velmi nepřesné a jako takové v podstatě slouží jen jako rychlý orientační test. Dodávané přístroje měří podle mezinárodních standardů DIN a SAE a jsou k dispozici jak ve variantách pro rychlé sběžné měření, tak i v certifikačních variantách s integrovanou tiskárnou výsledků měření.


Provozní desulfátor

Olověné baterie trpí tzv. sulfatačním procesem. Tento proces způsobuje snižování kapacity a zejména v případech, kdy je baterie trvale pod napětím (typicky záložní systémy UPS, zabezpečovací systémy, zálohované kamerové systémy atd.) nebo kdy je baterie využívána jen zřídka a nachází se delší dobu ve vybitém stavu. Sulfatace velmi zjednoduše řečeno spočívá v tom, že na elektrodách se tvoří velké krystaly sulfátu, které znemožňují reakci elektrolytu s elektrodami a baterie tak ztrácí svou kapacitu. Ve specifických případech může dojít i k těžkému poškození akumulátoru (např. poškození separátoru a následnému zkratu v článku). Náš provozní desulfátor je miniaturní obdoba velkých průmyslových desulfátorů používaných pro repase baterií. Desulfátor má zcela minimální spotřebu (pouze cca 30mA). Tento desulfátor se připojuje paralelně k baterii a může být díky minimální spotřebě připojen trvale po celou dobu životnosti. Pomocí specificky tvarovaných pulsů dochází k narušovaní velkých krystalů sulfátu a baterie se tak udržuje stále v dobré kondici. Je vhodný všude tam, kde je využíváno olověných baterií (záložní systémy, golfové vozíky, obytné automobily, běžné automobily, …). Největší výhoda hovořící pro použití tohoto typu desulfátoru spočívá v prodloužení životnosti nových baterií a tím snížení nákladů spojených s výměnou. U denně používaného automobilu je možno dosáhnout prodloužení životnosti autobaterie až k deseti rokům (kvalitní baterie a dobíjecí soustava v dobrém stavu). U starých baterií (fyzicky ještě nepoškozených, pouze zasulfatovaných) dokáže v průběhu 1-2 měsíců zvýšit kapacitu až o polovinu a tím umožnit další používání baterie, která by jinak byla určena již k likvidaci. Technicky je tento desulfátor optimalizován pro baterie cca 40Ah. To neznamená, že jej nelze použít na baterie s vyšší kapacitou - pouze desulfatační proces u starších baterií bude trvat déle, u nových baterií je efektivita zabránění tvorby sulfatačních krystalů účinná do cca 60-80Ah. Nelze použít dva desulfátory na jednu baterii!rad\bat.txt (8727 views) · Poslední úprava: 2023/07/03 15:04 autor: admin