Olověný program

VilemTel nabízí ucelenou řadu přístrojů usnadňující práci s olověnými akumulátory. Lhostejno zda-li používáte uzavřené (SLA/VRLA), gelové nebo klasické mokré typy. Nabízené přístroje byly vyvinuty na základě potřeb zákazníků a jsou využívány v provozu velkých mezinárodních společností i malých živnostníků nebo dokonce uživateli z řad koncových spotřebitelů.

Tester olověných baterií 12V

Přístroje pro test stavu baterií CCA (dle norem SAE i DIN) dají jasnou představu o stavu akumulátorů. Měření v mezinárodně uznávaných standardech založených na CCA představuje výrazně spolehlivější zdroj informací o stavu akumulátoru, než používání oriantačního měření v Ah, které obvykle velmi zkresluje informace bohužel směrem k lepším výsledkům. Je to proto, že i akumulátor v nepřiliš dobrém stavu může mít relativně vysokou kapacitu, kterou je ale schopen poskytovat pouze při nízké zátěži. Měření pomocí orientačních měřidel poskytujících informaci v Ah je tedy velmi nepřesné a jako takové v podstatě slouží jen jako rychlý orientační test. Dodávané přístroje měří podle mezinárodních standardů DIN a SAE a jsou k dispozici jak ve variantách pro rychlé sběžné měření, tak i v certifikačních variantách s integrovanou tiskárnou výsledků měření.


Provozní desulfátor

Olověné baterie trpí tzv. sulfatačním procesem. Tento proces způsobuje snižování kapacity a zejména v případech, kdy je baterie trvale pod napětím (typicky záložní systémy UPS, zabezpečovací systémy, zálohované kamerové systémy atd.) nebo kdy je baterie využívána jen zřídka a nachází se delší dobu ve vybitém stavu. Sulfatace velmi zjednoduše řečeno spočívá v tom, že na elektrodách se tvoří velké krystaly sulfátu, které znemožňují reakci elektrolytu s elektrodami a baterie tak ztrácí svou kapacitu. Ve specifických případech může dojít i k těžkému poškození akumulátoru (např. poškození separátoru a následnému zkratu v článku). Náš provozní desulfátor je miniaturní obdoba velkých průmyslových desulfátorů používaných pro repase baterií. Desulfátor má zcela minimální spotřebu (pouze cca 30mA). Tento desulfátor se připojuje paralelně k baterii a může být díky minimální spotřebě připojen trvale po celou dobu životnosti. Pomocí specificky tvarovaných pulsů dochází k narušovaní velkých krystalů sulfátu a baterie se tak udržuje stále v dobré kondici. Je vhodný všude tam, kde je využíváno olověných baterií (záložní systémy, golfové vozíky, obytné automobily, běžné automobily, …). Největší výhoda hovořící pro použití tohoto typu desulfátoru spočívá v prodloužení životnosti nových baterií a tím snížení nákladů spojených s výměnou. U denně používaného automobilu je možno dosáhnout prodloužení životnosti autobaterie až k deseti rokům (kvalitní baterie a dobíjecí soustava v dobrém stavu). U starých baterií (fyzicky ještě nepoškozených, pouze zasulfatovaných) dokáže v průběhu 1-2 měsíců zvýšit kapacitu až o polovinu a tím umožnit další používání baterie, která by jinak byla určena již k likvidaci. Technicky je tento desulfátor optimalizován pro baterie cca 40Ah. To neznamená, že jej nelze použít na baterie s vyšší kapacitou - pouze desulfatační proces u starších baterií bude trvat déle, u nových baterií je efektivita zabránění tvorby sulfatačních krystalů účinná do cca 60-80Ah. Nelze použít dva desulfátory na jednu baterii! Silnější modely budou k dispozici výhledově. Provedení buď zalité vodotěsné vhodné pro automobily (na obrázku), nebo v plastové krabičce. V obou případech je zařízení vybaveno kontrolkou činnosti.Charge stopper

Charge stopper je specifický přístroj, který má za úkol zastavit nabíjecí chemickou reakci a přivést baterii do vyváženého (skladovacího) stavu. Tento přístroj vznikl proto, aby zabránil zkreslení při měření pomocí orientačních měřidel kapacit u baterií v provozu. Za běžných okolností se baterie dostane do vyváženého stavu za 30-180minut po odpojení nabíječe (v závislosti na typu, výrobci a kapacitě). Charge stopper tento čas zkrátí na desitky sekund. Přístroj jednoduše pomocí krokosvorek připojíte k baterii a počkáte až se rozsvítí zelená kontrolka. Poté je možno baterii změřit orientačním měřidlem a hodnoty budou relevantní skutečnému stavu baterie. Charge stopper je určen pro baterie 6, 12 a 24V bez omezení kapacity. Za plně nabitý skladovací stav je považováno napětí 2,13V na článek.

Charge stopper slouží pouze pro jednoduché orientační měřicí přístroje (typicky orientační kapacitoměry). Všechny naše přístroje ať již v jednoduché formě manuálně nebo u lepších modelů automaticky dokážou rozpoznat provozní stav akumulátoru a měření tomu přizpůsobit. Z tohoto důvodu je výroba stopperu zastavena a probíhá pouze kusová výroba na zakázku.

rad\bat.txt (8034 views) · Poslední úprava: 2018/04/07 20:01 (external edit)